Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ( ÇŞB ) KPSS siz 130 Memur Alımı İlanı 2022

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 130 Memur Alımı ilanı yayımladı. Kentsel Dönüşüm kapsamında sözlü sınav ile KPSS siz sözleşmeli personel alınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanı yayımladı. Az Önce gelmiş olan ilana göre ÇŞB bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre farklı kadrolarda KPSS siz 130 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Merkez ve Taşra Teşkilatı Kontenjan Dağılımı Nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskli alanlar için alınacak personel adayları için kontenjan dağılımını paylaştı. Buna göre alımlar,

Merkez Teşkilatı ve Taşra Teşkilatı olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Edirne, Kocaeli, Konya illerinde personel alımı gerçekleştirilecek. Buna göre,

 • 35 İnşaat Mühendisi,
 • 29 Harita Mühendisi,
 • 5 Makine Mühendisi,
 • 5 Elektrik – Elektronik Mühendisi,
 • 2 Bilgisayar Mühendisi,
 • 2 Jeoloji Mühendisi,
 • 3 Mimar,
 • 6 Şehir Plancısı,
 • 16 Avukat,
 • 27 Uzman,

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvurusu için adayladan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Buna göre ” Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak” gibi nitelikler aranacak.

Ayrıca Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak ve Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak gereklidir.

Özel Başvuru Şartları Nedir?

Tüm adaylardan ortak olarak,

Eğitim Şartı: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik – Elektronik Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Mimar, Şehir Plancısı, Hukuk ve Uzman kadrosu için İşletme, İktisat, Maliye, Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Uluslararası Finans, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Finans Matematiği, Finans Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Uluslar Arası Finans, Uluslar Arası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve EK-2 5 Finansman, Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik, Uluslar Arası İlişkiler” bölümlerinden lisans mezunu olmak gereklidir.

Yaş Şartı: Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Tecrübe Şartı: İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Yabancı Dil Şartı: Avukat pozisyonu hariş diğer meslek grupları için, İlan tarihi itibariyla son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak gereklidir.

KPSS Şartı Yok! Lisans Diploma Notu Şartı Aranacak!

Başvuru için adaylardan herhangi bir KPSS Şartı aranmayacaktır. Ancak bunun yerine, 4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.)

Avukat Alımı Özel Şartları:

 • Türkiye’de herhangi bir ilin barosuna kayıtlı olmak,
 • Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak,
 • Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyla avukat olan eşi veya avukat olan usul ve füruğunun varsa Bakanlık aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekilmiş olmak,
 • Başvuru sırasında Avukatlık Ruhsatname örneği, uyarma cezası dışında ceza almadığına ilişkin bağlı bulunulan barodan alınacak belge ile varsa avukat olan eşi ve avukat olan usul ve füruğunun Bakanlık aleyhine yürütmekte olduğu davalardan çekildiklerine dair belgeyi Kariyer Kapısı Platformuna yüklemek,

Uzman Alımı Özel Şartları:

 • İlan tarihi itibarıyla Bankacılık sektöründe, Kurumsal, Ticari, KOBİ, Bireysel Pazarlama veya Kredilendirme süreçlerinde en az 3 yıl, bankacılık sektöründe olmayanlar için özel ve kamu kurumlarının finans, muhasebe veya dış ticaret bölümlerinde en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
 • Dönüşüm projeleri özel hesabını yürütecek derecede mali konulara hakim olmak,

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

İlana başvurular Bugün başlamış olup en geç 15 gün içerisinde yapılması gereklidir. Başvurular sadece Kariyer adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvuru Tarihleri: 11 – 28 Ağustos 2022

Başvuru Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

İLANIN TAM METNİ

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.