30. Dönem POMEM 10 Bin Polis Alımı Kılavuzu ve Tarihleri 2023 Yayımlandı!

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Alımı başvuru kılavuzu ve başvuru tarihleri açıklandı. 10 Bin polis alımı yapılacak. Şatlar ve ilan detayları haberde.

Polis Akademisi Başkanlığı az önce POMEM duyurusu yayımladı. Resmi İnternet adresi üzerinde yayımlanmış olan POMEM duyurusuna göre Poli Akademisi Başkanlığı 30. Dönem POMEM kapsamında polis alımı gerçekleştirecek. Söz konusu ilana göre alımlar Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden gerçekleştirilecek. POMEM Polis alımı kılavuzuna ilk defa İşin Olsa ekibi olarak sizlerle paylaşıyoruz.

30. Dönem POMEM İlanı Yayımlandı!

Polis Akademisi Başkanlığı Kadın Erkek adayların beklediği POMEM Polis alımı ilanı yayımlandı. Az Önce Akademi Resmi İnternet adresi üzerinde 27 Nisan 2023 tarihli gelmiş olan duyuruya göre 10 bin Polis Alımı kılavuzu yayımlandı.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Polis alımı yapılacak.

10 Bin Polis Alımı Kontenjan Dağılımı Nedir?

Polis Akademisi Başkanlığı 10 bin polis alımı Ön Lisans ve Lisans mezunları içerisinden yapılacak. Buna göre,

Lisans mezunu 8.000 Kişi ( 6800 Erkek ve 1200 Kadın )

Ön Lisans Mezunu 2.000 Kişi ( 1700 Erkek ve 300 Kadın )

POMEM Başvuru Tarihleri Açıklandı!

PA dan gelen duyuruya göre başvuru tarihleri açıklandı. Bu kapsamda başvurular sadece Online olarak yapılacak. 

Başvuru Tarihleri: 01 – 19 Mayıs 2023

Başvuru Adresi: //www.pa.edu.tr

Başvuru Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak!

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan “Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmü amirdir. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek olup; 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.

Başvuru Şartları ne Olacak?

Adaylardan Genel Olarak ve özel olarak bazı nitelikler aranacak. Buna göre;

– T.C. vatandaşı olmak,

– Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

– KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) 

– Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az  (48,00),  önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

– Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

– 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak), 

– Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

– Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

– Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 

– 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

– Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

– Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

– Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

– Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

– Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

– Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

KPSS Şartı Esnetilecek Mi?

Geçtiğimiz yıllarda da KPSS şartında herhangi bir esneme yapılmadı. Adaylar KPSS şartlarının 5 Er puan daha aşağıya düşmesini bekliyor. ANcak yapılan son düzenlemeler ile KPSS Taban puanlar yerine oturmuştur. Bu kapsamda herhangi bir esneme beklenmiyor.

SİZİN KPSS İÇİN. BEKLENTİLERİNİZİ YORUMLARA YAZABİLİRSİNİZ.

Başvuru Kılavuzları Yayımlandı!

Polis Akademisi Başkanlığının POMEM polis alımı başvurusu 1 Mayıs 2023 tarih ile başlayacak olup 19 Mayısta sona erecek Buna göre kılavuz yayımlanması beklenirken az önce yayımlandı.

ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ YAKINI DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Basvuru yapmak icin tıklayınız (01 Mayıs 2023 saat 09.00 itibarıyla aktif olacaktır)

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.