Çevre Bakanlığı ( ÇŞB ) 500 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2023

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alımı Lisans mezunu adaylardan yapılacak. 6306 sayılı Kanun ile Kontenjan detayları haberde.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı. Az Önce Bakanlık yayımladığı sözlşemeli personel alımı ilanına göre bünyesindeki eksikliği gidermek üzere 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında kanun uyarınca Afet bölgesinin kalkınması adı altında farklı alanlarda sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Alımlar KPSS puanı ile yapılacak olup Kontenjan dağılımı ve Başvuru Şartları haberde.

500 Sözleşmeli Personel Alımı Kontenjan Dağılımı Nedir?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı AFET bölgesi olarak sayılan İllerde görevlendirilmek üzere 500 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Buna göre alım yapılacak kadrolar ise;

 • 223 İnşaat Mühendisi
 • 25 Harita Mühendisi
 • 35 Makine Mühendisi
 • 35 Elektrik – Elektronik Mühendisi
 • 35 Çevre Mühendis
 • 20 Jeoloji Mühendisi
 • 20 Jeofizik Mühendisi
 • 33 Mimar
 • 25 Şehir Plancısı
 • 28 Avukat
 • 21 Uzman

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

Çevre Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu için adaylardan öncelikle genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda ” Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek ” gibi nitelikler aranacaktır.

Sağlık şartı Nedir?

KPSS Şartı?

2022 yılında yapılmış olan Kamu personeli Seçme Sınavından Lisans seviyesinde P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Yaş Şartı?

Son başvuru günü itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak. (27.03.1983 ve sonrası doğumlu olmak)

Tecrübe Şartı:

İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.)

Mesleğe Göre Mezuniyetler:

İnşaat Mühendisi Alımı Şartları:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

Harita Mühendisi Alımı Şartları:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

Makine Mühendisi Alımı Şartları:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Makine Mühendisliği” lisans mezunu olmak.

Elektrik – Elektronik Mühendisi Alımı Şartları:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” lisans mezunu olmak

Çevre Mühendis Alımı Şartları:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Çevre Mühendisliği” bölümünden lisans mezunu olmak.

Jeoloji Mühendisi Alımı Şartları:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

Jeofizik Mühendisi Alımı Şartları:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeofizik Mühendisliği” bölümünden lisans mezunu olmak.

Mimar Alımı Şartları:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” bölümünden lisans mezunu olmak.

Şehir Plancısı Alımı Şartları:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” bölümünden lisans mezunu olmak.

Avukat Alımı Şartları:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak.  Türkiye’de herhangi bir il barosuna kayıtlı olmak. Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak., Adaylar Bakanlık ile Hizmet Sözleşmesinin imzalandığı tarih itibariyle; aday ile avukat olan eşi veya avukat olan usul ve füruğunun Bakanlık aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekilmiş olmak.  Başvuru sırasında Avukatlık Ruhsatname örneği, uyarma cezası dışında ceza almadığına ilişkin bağlı bulunulan barodan alınacak belgeyle birlikte, kendisi ile avukat olan eşi veya avukat olan usul ve füruğunun varsa Bakanlık aleyhine yürütmekte olduğu davalardan çekildiklerine dair belgeyi Kariyer Kapısı Platformuna yüklemek,

Uzman Alımı Şartları:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış fakültelerin “İşletme, İktisat, Maliye, Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Uluslararası Finans, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Finans Matematiği, Finans Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Uluslar Arası Finans, Uluslar Arası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik, Uluslar Arası İlişkiler” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Çevre Bakanlığı sözlşemeli personel alımı başvurusu için süreç ilann yayım tarihi olan 22 Marat 2023 tarihi ile balamış olup en geç 27 Mart 2023 tarihine kadar başvuru yapılmış olması gerekmektedir. Başvurular sadee Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

İLANIN TAM METNİ

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.