Sağlık Bakanlığı İŞKUR 604 Hasta Karşılama Görevlisi Alımı İlanı Şartları 2022

Sağlık Bakanlığı Hasta Karşılama Görevlisi alımı yapacak. İŞKUR aracılığı ile ilana başvuru şartları ve mezuniyet şartı haberde. Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanı.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi alımı yapacak. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanan ilan ile Türkiye Geeli hastanelerde görevlendirilmek üzere Hasta Karşılamak Görevlisi alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu ilana göre Başvurular Kasım sonu itibari ile alınacak. 

Sağlık Bakanlığı Hasta Karşılama Görevlisi Alımı hastanelere gerçekleştirilecek. Şehir hastanelerine alımlar için adayların en az lise mezunu olmaları gereklidir.

604 Hasta Karşılama Görevlisi Alımı Kontenjan Dağılımı:

Bakanlığın uzun süredir beklenen alım ilanı yayımlandı. Daha önce alım yapılmayan kontenjanlardan olan Hasta Karşılama Görevlisi alımı bu yıl yapılıyor. 2022 yılı kapsamında 81 Şehir hastanesinde görevlendirilmek üzere 604 Hasta Karşılama görevlisi alımı yapılacak.

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

– 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

– 18 yaşını tamamlamış olmak. 5. İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Mart 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

– Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

– Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Özel Başvuru Şartı Nedir?

Alımlar Lise, Ön Lisans ve lisans mezunlarından yapılacak. Buna göre,

Lise mezunları için, Ortaöğretim Kurumlarının Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı ve Dallarının Birinden veya Dengi alan/Dalının birinden mezun olmak,

Ön Lisans mezunları için Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla ilşikiler  ve Tanıtım, , İletişim ve Halkla İlişkiler Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Lisans mezunları için, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkileri Haklka İlişkiler ve Tanırım lisans programlarının birinden mezun olmak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

İŞKUR aracılığı ile yapılacak Hasta Karşılama Görevlisi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu aracılığı ile 28 Kasım 2022 tarihi ile 02 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu yönde adaylar başvurularını sadece İŞKUR elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinde başvuru alınacaktır. 

Mülakatsız ve KPSS siz Alım Yapılacak!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için adaylardan herhangi bir KPSS şartı aramayacak. Aynı zamanda alımlar Kura yöntemi ile gerçekleştirilecek olup herhangi bir Mülakat yapılmayacak.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.