Çankırı Karatekin Üniversitesi 22 öğretim görevlisi alım ilanı

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen
kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir

Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru Formu (https://personel.karatekin.edu.tr adresinde ilanın yayınlanmasına müteakip ilgili ilan metninden temin edilecek ve sadece bu iki belgenin çıktısı alınıp
başvuru sahibi tarafından onaylanarak ilgili birime teslim edilecek olup, aşağıda belirtilen tüm belgeler mutlaka Başvuru Dosyası “CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında teslim edilecektir.)

 1. Fotoğraf
 2. Özgeçmiş
 3. Puanlama tablosu Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ndeki formata uygun.
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) (Karekod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Verilen Kurum Tarafından Onaylı sureti),
 5. Tecrübe Belgesi (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan işyerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve onaylı veya Karekodlu/kontrol numaralı; SGK Hizmet Dökümü veya kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)
  Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren 4 Adet CD/DVD veya Flash Belleği İlgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokuluna şahsen teslim edeceklerdir.
  ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE
 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,
  Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden;
  Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen
  kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.
  Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.
  Başvuru Tarihleri : 10/10/2022 – 24/10/2022
  Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar;
  Başvuru Dosyası “CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında (4 Adet)” İçin İstenen Belgeler
 7. Lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca verilen Denklik Belgesi) (Karekod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),
 8. Diş Hekimliği Fakültesine başvuracak adaylar için Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Diş Hekimliğinde Uzmanlık belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca verilen Denklik Belgesi) (Karekod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı
  veya Onaylı Sureti),
 9. Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,
 10. Müracaatlar şahsen yapılacaktır, ancak adayın noter aracılığıyla vekalet verdiği şahıs tarafından yapılan müracaatlar kabul edilir. Posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 11. İlan edilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapılabilir. İki ve daha fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbirisi dikkate alınmayacaktır.
 12. Başvuru süresi:
  Başvuru Başlama Tarihi : 10/10/2022
  Son Müracaat Tarihi ve Saati : 24/10/2022 Saat : 17:00
 13. Açılmayan, arızalı, içeriği eksik, boş çıkma vb. CD/DVD veya Flash Belleklerde oluşabilecek teknik aksaklılarda, sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 14. Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.