İstanbul Medeniyet Üniversitesi 13 Personel Alımı İş Başvuru Formu

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 13 Personel Alımı İş Başvuru Formu

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 13 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, bünyesinde çalıştırılmak üzeri “Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi ve Büro personeli” Kamu personel alımı gerçekleştirecektir. İş başvuru formu ve şartları hakkında aşağıdan bilgi alabilirsiniz.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 13 Personel Alımı İş Başvuru Formu

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 4 (Dört) katı aday arasından sözleşmeli personel alınacaktır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 13 Personel Alımı İş Başvuru Formu

Başvuru Şartları:

 • Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli için)
 • ) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
 • Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli için)
 • 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi için)
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

Başvuru İşlemleri:

Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir. İlgililerin, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Yerleşkesi Kütüphane Binası, Ünalan Mahallesi, Ünalan Sokak D-100 Karayolu Yanyol 34700 Üsküdar/İstanbul adresine şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:

 • Diploma aslı veya onaylı örneği ya da mezun belgesi (e-devletten alınacak) 2- Nüfus Cüzdan Örneği
 • Yerleşim Yeri/İkametgâh Belgesi (e- devlet sisteminden alınabilir) 4- KPSS 2020 Sonuç Belgesi (Karekodlu İnternet Çıktısı)
 • Barkodlu SGK Hizmet Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi (e-devlet çıktısı) 6- Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden alınacak Terhis Belgesi.

Başvuruların Değerlendirilmesi Ve Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması:

İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar başvuru bitim tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde Üniversitemiz https://personel.medeniyet.edu.tr/tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 • Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
 • Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.
 • Arşiv araştırması olumsuz neticelenen, başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri süresi içinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
 • İlan metninde belirtilmeyen durumlarla ilgili genel mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2022 İŞKUR ilanları yayınlandı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi 13 Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi ve Büro personeli olarak personel alımı yapacaktır. Son başvuru tarihi: 23 Eylül 2022‘dir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.